Les online pesten

Waarom deze les online pesten?

Internet is geweldig. Kinderen chatten, gamen en delen graag foto’s en filmpjes. Zodra kinderen de beschikking hebben over mobiel internet, zijn de mogelijkheden helemaal eindeloos. Dat is leuk en gezellig, want er spelen zich heel veel leuke dingen af op internet. Maar wat gebeurt er wanneer een kind online compleet belachelijk gemaakt wordt, of uitgescholden, bedreigd of juist compleet geneerd.  Hoe moet een kind hiermee omgaan. Er is veel onderzoek gedaan naar online pesten dat ook wel cyberpesten genoemd wordt; het gebeurt veel. Bovendien elk slachtoffer is er een te veel. Online pesten is overal en altijd aanwezig en toch lijkt het onzichtbaar. Er zijn geen blauwe plekken, we zien niemand schoppen en toch kan dit enorme schade bij een kind aanrichten.  De groepsdruk is groot om mee te doen. En doordat de dader niet oog in oog met het slachtoffer staat, is online pesten hard en meedogenloos. Er zijn mensen die pesten, slachtoffers, maar ook toeschouwers en meelopers. Juist in die rol kunnen kinderen het verschil maken voor de slachtoffers.

Voor wie is deze les

De les online pesten is bedoeld voor leerlingen van groep 7 & 8  van het basisonderwijs en klas 1 & 2 van het middelbaar onderwijs.

Aanpak

Voorafgaand aan de les online pesten nemen we contact op over inhoud en actualiteiten rondom het thema cyberpesten. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. Iedere les wordt ondersteund door een passende presentatie en activerende opdrachten voor de leerlingen. Tijdens de lessen gebruiken we een digibord met internetaansluiting en geluid.

 Opzet

Met een interactieve presentatie starten we met bewust en veilig internetgebruik. Vervolgens gaan we dieper in op de wijze waarop er gepest wordt. Welk wapenarsenaal wordt er ingezet en hoe gaat dit in zijn werk. We gaan in op het gevoel dat pesten geeft.  We bespreken hoe online pesten ontstaat en hoe kinderen zich weerbaar kunnen opstellen. Er wordt ook aandacht besteed aan de rol van de toeschouwers en meelopers. Met elkaar worden er gedragsregels gemaakt en online gedeeld.

  • Resultaat

    • weten wat onlinepesten is
    • weten hoe schadelijk dit voor een slachtoffer kan zijn
    • bewust zijn van verschillende rollen die er ingenomen worden
    • weten wat zij kunnen doen wanneer er iets vervelends gebeurt

Plaats

Deze les wordt in heel Nederland gegeven.

Tijdsinvestering2 x 1 uur
Prijs€ 185,00