Lessenserie veilig en bewust internet

Wat is veilig en bewust internet?

Internet is niet meer weg te denken en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Kinderen en jongeren leren veel van elkaar. Dit gaat vooral om de technische aspecten. Van vrienden horen zij welke apps op dit moment de leukste zijn. Ze bepalen zelf welke mogelijkheden zij kunnen en willen gebruiken. Dit is geweldig, maar er zitten ook minder mooie kanten aan. Tieners zijn vaak niet bewust van de gevolgen van hun eigen handelen. Dat kan heel vervelend uitpakken, maar dan wordt er ook nog misbruik van gemaakt met alle nare gevolgen van dien.

In het project ‘Bewust online’ wordt het internetgebruik van verschillende kanten belicht.

 Voor wie is deze lessenserie veilig en bewust internet?

De lessenserie veilig en bewust internet is geschikt voor kinderen van groep 7 en 8 van het primair en klas 1 en 2 van het middelbaar onderwijs.

Aanpak

Voorafgaand aan de lessenserie veilig en bewust internet nemen we contact op over inhoud en eventueel actualiteiten. Uiteraard wordt er in het lesaanbod rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Iedere les wordt ondersteund door een passende presentatie en activerende opdrachten voor de leerlingen. Tijdens de lessen gebruiken we een digibord met internetaansluiting en geluid.

Opzet

Les 1 Introductie bewust internet

Tijdens deze les gaan we in op de mogelijkheden van digitale media. Wat zijn de grootste verschillen met oude media zoals radio en t.v. Welke invloed hebben de nieuwe media op het leven van de leerlingen. Ook privacy, gebruik foto’s,  online imago zijn belangrijke onderwerpen.

Huiswerkopdracht: mediadagboek bijhouden.

 Les 2 Veilig internet

Hierin behandelen we onderwerpen als loverboys, grooming en sexting. Hoe kan het voorkomen worden en wat kan men doen, wanneer er toch iets gebeurt.

 Les 3 online pesten

Met een interactieve presentatie starten we met bewust en veilig internetgebruik. Vervolgens gaan we dieper in op de wijze waarop er gepest wordt. Welk wapenarsenaal wordt er ingezet en hoe gaat dit in zijn werk. We gaan in op het gevoel dat pesten geeft.  We bespreken hoe online pesten ontstaat en hoe kinderen zich weerbaar kunnen opstellen. Er wordt ook aandacht besteed aan de rol van de toeschouwers en meelopers.

 Les 4 Online omgangsvormen

We starten deze les met een korte quiz over de eerste lessen. Indien mogelijk gebruiken de leerlingen gebruiken hierbij hun eigen mobiele telefoon.

Vervolgens gaan leerlingen in groepjes in discussie over online omgangsvormen. De gemaakte afspraken worden online op een creatieve wijze vastgelegd.

Iedere les duurt 1 lesuur.

Tijdens deze lessenreeks, maken leerlingen gebruik van verschillende online programma’s. Enkele voorbeelden zijn: digitale poster, online quiz,  prikbord  & woordwolk.

 • Resultaat

   Na de lessenserie veilig en bewust internet:
  • leerlingen zijn bewust van de enorme mogelijkheden die internet te bieden heeft.
  • Zij weten welke gevolgen hun online gedrag kan hebben.
  • Kennen de risico’s op internet
  • Zij hebben ook inspiratie opgedaan door opvallend positieve voorbeelden.
  • En maken kennis met verschillende online tools.

Deze lessenreeks wordt in heel Nederland gegeven.

Tijdsinvestering4 x 1 lesuur
Prijs€ 325,00