Workshop Stop (online) pesten!

Cyberpesten

Workshop Stop ( online) pesten

Social- media is niet weg te denken uit de leefwereld van de kinderen en jongeren van nu. Internet is geweldig. Zodra ze de beschikking  over mobiel en internet hebben zijn de mogelijkheden eindeloos. Ze chatten, gamen, delen foto’s en filmpjes. Dit zijn leuke activiteiten totdat een kind of jongere online belachelijk gemaakt wordt, uitgescholden, bedreigd of juist genegeerd wordt. Niemand schopt! Er zijn geen blauwe plekken te zien. De dader opereert vaak onzichtbaar en is in staat de activiteiten met vele anderen te delen. Het slachtoffer is weerloos. Dit kan grote sociale, emotionele en cognitieve schade aanrichten bij het slachtoffer.

In deze workshop leren kinderen en jongeren pesten te stoppen door samen sterk te zijn.

 • Ze worden zich bewust van het positief gebruik van social- media en het effect van negatief gebruik van social- media op anderen.
 • Ze krijgen handvatten de dader te ontregelen en het slachtoffer te helpen.
 • Ze zijn zich bewust van hun eigen rol in een soortgelijke situatie, ervaren de negatieve en positieve  kracht van de groep. Ze weten hoe ze de groep positief kunnen beïnvloeden.

De werkwijze van de workshop ‘Stop (online) pesten’.

Voorafgaand aan de workshop online pesten wordt contact opgenomen over inhoud en actualiteiten rondom het thema pesten en cyberpesten. Het social-media gedrag van de kinderen en jongeren is direct aan het begin van de workshop in kaart gebracht. Ze zien door de confrontatieopdracht dat een simpel te organiseren feestje uitmondt in pestgedrag. De voorlichting, de presentatie en het filmpje van het slachtoffer maakt ze bewust van de effecten van dit pestgedrag. Ze ervaren de negatieve en positieve kracht van de groep en kunnen daardoor handvatten benoemen het pesten te voorkomen en te doorbreken. Dit wordt vastgelegd in een manifest.

Voor wie

De workshop pesten op school is geschikt voor kinderen van groep 7 & 8 van het Primair onderwijs en jongeren van klas 1 & 2 van het Voortgezet onderwijs. MeerMediawijs werkt samen met Artivitra om (online) pesten te stoppen en te voorkomen. MeerMediawijs  en ArtiVitra hebben ruime ervaring in het coachen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs.

Benodigdheden

Tijdens de workshop zijn nodig;

 • 2 lokalen een groot (presentatie) lokaal en een oefenlokaal, digibord met internetaansluiting en geluid
 • Resultaat

    • Inzicht int (online) pesten; en de persoonlijke schade die dat aanricht.
    • Het onderkennen van de verschillende rollen in het groepsproces
    • Handvatten om het pestgedrag te doorbreken.
    • Pestgedrag leren voorkomen.

Plaats

Deze les wordt in midden Nederland gegeven.

TijdsinvesteringWorkshop Primair onderwijs 2 uur

Workshop Voortgezet onderwijs 3 uur

PrijsPrimair onderwijs: € 295,00

Voortgezet onderwijs: € 375,00