Sport

Sporten is leuk. Daarnaast is het goed voor lichaam een geest. Bij een vereniging sporten heeft veel voordelen. Sporten met leeftijdsgenoten is leuk, er worden nieuwe vriendschappen gesloten, en met elkaar iets bereiken is nog leuker dan alleen. Op veel verenigingen worden er naast de sport ook nog leuke nevenactiviteiten georganiseerd. Waardoor er binding ontstaat bij de vereniging. Juist in deze tijd, moeten we sporten bij een vereniging alleen maar toejuichen.

Maar soms zijn er zaken die een schaduw over de club doet drijven. Zaken die niet binnen een veilig sportklimaat passen, zoals online pesten en seksuele intimidatie.

Dat zijn zaken, die regelmatig vooruit geschoven worden, omdat er andere zaken zijn die prioriteit hebben. Terwijl bestuurders er bewust van zijn, dat hier wel aandacht aan besteed moet worden. Vaak is de grote vraag: hoe?

Begin met het organiseren van een informatieavond, daarin worden ook vervolgstappen behandeld.

Online pesten; maak er een punt van!

Slachtoffers van online pesten zijn nergens meer veilig. Overal waar zij bereikbaar zijn, kunnen pesters kun gang gaan. Cyberpesten is niet te zien, maar het gebeurt wel. In een team is er geen plaats voor online pesten. Ieder moet kunnen zijn zoals hij is, pas dan kunnen er prestaties geleverd worden. Maar hoe pak je dat aan? Je moet eerst al signalen herkennen, voordat er iets aan gedaan kan worden.  Geef pesters geen kans en zorg voor kennis over social media, maak het onderwerp bespreekbaar en handel pro actief.

Seksuele intimidatie kent alleen verliezers

Seksuele intimidatie in de sport.  U leest en hoort er regelmatig  over in de media. Weet u het te herkennen? En kan het voorkomen worden? En hoe zet u zo’n lastig onderwerp op de agenda. Stel dat vrijwilligers afhaken omdat zij denken dat u hen niet vertrouwt. Dat wilt u ook niet hebben. Zorg daarom voor een informatie avond, waarin onder andere het proces van seksuele intimidatie besproken wordt. Hiermee heeft u een stap gezet richting een veilig sportklimaat. Niet alleen voor de sporters, maar ook voor het kader.