Herkennen en voorkomen seksuele intimidatie

Herkennen en voorkomen seksuele intimidatie

Om seksuele intimidatie te herkennen is het eerst van belang om te weten wat het eigenlijk is.

Wat is seksuele intimidatie?

Sport is goed voor lichaam en geest. Met de komst van internet is het zo mogelijk nog belangrijker geworden om lekker met elkaar te sporten. Vrienden ontmoeten, de ervaring van winnen en verliezen en grenzen ontdekken van het lichaam. En dat is nog leuker binnen de veiligheid en gezelligheid van een vereniging. Helaas worden er soms wel eens grenzen overschreden, waardoor de sporter zich geïntimeerd voelt. En dat is precies zoals de definitie van seksuele intimidatie beschrijft:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede  begrepen seksueel misbruik.  

Grensoverschrijdend gedrag kan niet binnen een veilige sportomgeving. Helaas komen er toch regelmatig berichten naar buiten, waarin seksuele intimidatie een rol speelt.

Hoe kan ik dit herkennen en voorkomen?

Seksuele intimidatie kent alleen verliezers. Daarom willen we er met elkaar alles aan doen dat dit niet meer voorkomt. Wanneer u een veilig sportklimaat belangrijk vindt, dan zet u dit onderwerp op de agenda van uw vereniging. Trainers en coaches hebben de verantwoording voor de sociale veiligheid van de leden. Preventie van seksuele intimidatie is heel belangrijk. Er komen belangrijke vragen naar voren. Wat is seksuele intimidatie eigenlijk? Hoe kan dit voorkomen worden? En hoe herken ik signalen van seksuele intimidatie? En wanneer ik twijfel, hoe breng ik dat ter sprake? Het is de nachtmerrie van ouders, vreselijk voor de slachtoffers,  en heeft ook waanzinnig veel impact op de vereniging, in alle gelederen. U wilt dit voorkomen. Maar hoe pakt u het aan? U werkt met vrijwilligers, die misschien al van jongs af aan lid zijn van uw club. U bent zuinig op uw vrijwilligers, dan kan best lastig zijn om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Bijscholing Preventie seksuele intimidatie

De workshop ‘Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie’ wordt  gegeven om bewustwording te creëren, en handvatten te geven om vervolgstappen te kunnen zetten rondom dit thema.

Organiseer daarom een informatiebijeenkomst en reserveer deze informatie bijeenkomst herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie, onder de naam seksuele intimidatie kent alleen verliezers.  

Voor wie is deze presentatie?

De presentatie Seksuele intimidatie kent alleen verliezers  is geschikt voor sportbestuurders, sportverenigingen, ouders, kaderleden, sportbonden, sportplatforms, gemeenten en koepelorganisaties met sport als hoofdthema.

Aanpak

Voorafgaand aan de presentatie heb ik contact over de deelnemers,  inhoud en actuele zaken. Tijdens de presentatie worden er voorbeelden gebruikt, waaruit blijkt hoe ontzettend ingewikkeld deze materie te herkennen is. We gaan dieper in op het proces van intimidatie naar daadwerkelijk misbruik, dat bijna onzichtbaar is en waarbij ook social media veel gebruikt wordt. We behandelen hoe u kunt bijdragen aan het herkennen en vooral ook het voorkomen.

Opzet

Na een korte introductie, inventariseren we de deelvragen van de deelnemers. Vervolgens gaan we in op het definiëren van de vraag; Wat is seksuele intimidatie. We bespreken het bijna onzichtbare Grooming-proces, het belang van gedragsregels en een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Met stellingen worden verschillende discussies gevoerd.

Resultaat

  • Na deze presentatie

    • U weet hoe u het op de agenda van uw organisatie of vereniging kunt plaatsen
    • U weet dat dit bijdraagt aan een veilig sportklimaat, voor de sporters, maar ook voor de trainer, coaches
    • Wat u kunt doen ter voorkoming van misbruik
    • Wat u kunt doen wanneer er een vermoeden bestaat dat er toch iets niet volgens de afspraken gebeurt.

Locatie

Deze presentatie wordt door heel Nederland gegeven

Belangrijke informatie

TijdsinvesteringCa. 1,5 uur en 15 minuten pauze
Prijs€ 285,00 excl. reiskosten en B.T.W. & handout met belangrijkste tips voor uw organisatie over seksuele intimidatie.

Zorgt u voor:

Beamer, scherm, geluid en computer/laptop en internetverbinding. Wanneer u hier niet over beschikt, meld dit dan bij uw aanvraag. Dan zorgen we met elkaar voor een passende oplossing.

In een veilig sportklimaat is er ook geen ruimte voor online pesten. Wanneer u hier meer over wilt weten, klik dan op deze button.