Veilig & bewust internet

Waarom deze ouderavond?

Iedereen heeft wel een mening over social media.  Het leven van kinderen en jongeren lijkt voornamelijk online af te spelen. Appen, chatten en gamen, de hele wereld ligt aan de voeten van kinderen. Dat is geweldig, maar er zijn ook zaken waar we liever niet mee te maken hebben. Te denken valt aan online pesten, kinderporno, loverboys, ondoordachte berichtjes of foto’s plaatsen. Uw kind kan ook beeldmateriaal waar aantreffen waar hij echt niet aan toe is. Het ligt allemaal binnen handbereik. In het dagelijks leven worden kinderen ook begeleid. Wanneer een kind net heeft leren fietsen, zal geen ouder hem of haar alleen naar school laten gaan. Ouders leren hun kinderen waar zij moeten rijden, dat zij voor een rood stoplicht moeten stoppen en waar de gevaren liggen. Dit kennen we vanuit onze eigen opvoeding. Maar een mediaopvoeding is nog relatief nieuw. Ouders kunnen hier veel in betekenen voor hun kind.

En dan nog een mooie vraag die heel veel ouders bezig houdt: hoe veel uur mag mijn kind online? Voor ouders is het niet altijd makkelijk om alles te volgen, laat staan om daar kinderen te begeleiden naar een verantwoord internet gebruik.

Voor wie is deze ouderavond

Voorafgaand aan de ouderavond veilig en bewust internet nemen we contact op over inhoud en actualiteiten. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Aanpak

Voorafgaand aan de ouderavond nemen we contact op over inhoud en actualiteiten. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Opzet

Met een interactieve presentatie worden ouders meegenomen in de digitale leefwereld van de kinderen. Er wordt een quiz gehouden om kennisniveau  in te schatten, maar ook om de interactie te starten. Vervolgens gaan we door naar kansen en bedreigingen op internet. We werken met stellingen om de discussie los te krijgen en om ouders actief te laten nadenken over hun eigen rol hierin.

  • Resultaat

    • Ouders kennen de uitdagingen, kansen en bedreigingen van internet
    • Ouders weten waarom internet zo waanzinnig aantrekkelijk is
    • Ouders hebben tips om mee te nemen in de mediaopvoeding

 Plaats

Deze ouderavond wordt in heel Nederland gegeven.

Tijdsinvestering2 uur met 10 minuten pauze
Kosten€ 335,00 excl. reiskosten B.T.W. reiskosten.